Potrzebujesz pomocy specjalisty. Masz problem z prawem. Wyciągniemy pomocną dłoń. Napisz do nas

Regulamin

Polityka prywatności

  1. Usługodawca będzie przetwarzać dane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych wprowadzonych do systemu.
  3. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo:
    1. dostępu do swoich danych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
    2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów praw